30528we54121
  • उत्पादनहरू

Vitrile दस्ताने

  • डिस्पोजेबल TPE ग्लोभ्स स्पष्ट रंग

    डिस्पोजेबल TPE ग्लोभ्स स्पष्ट रंग

    TPE पन्जा खाद्य सम्पर्क सुरक्षित, वातावरण मैत्री TPE सामग्रीबाट बनेको हुन्छ, जुन सामान्यतया सफा र स्वच्छता नियम, प्रयोगशाला, सफा कोठा, अस्पताल र चिकित्सा, खाद्य उद्योग, रेस्टुरेन्ट, घरपरिवार आदिमा प्रयोग गरिन्छ।