30528we54121
 • उत्पादनहरू

TPE पन्जा

 • डिस्पोजेबल TPE ग्लोभ्स स्पष्ट रंग

  डिस्पोजेबल TPE ग्लोभ्स स्पष्ट रंग

  TPE पन्जा खाद्य सम्पर्क सुरक्षित, वातावरण मैत्री TPE सामग्रीबाट बनेको हुन्छ, जुन सामान्यतया सफा र स्वच्छता नियम, प्रयोगशाला, सफा कोठा, अस्पताल र चिकित्सा, खाद्य उद्योग, रेस्टुरेन्ट, घरपरिवार आदिमा प्रयोग गरिन्छ।

 • डिस्पोजेबल TPE पन्जा निलो रंग

  डिस्पोजेबल TPE पन्जा निलो रंग

  TPE पन्जा खाद्य सम्पर्क सुरक्षित, वातावरण मैत्री TPE सामग्रीबाट बनेको हुन्छ, जुन सामान्यतया सफा र स्वच्छता नियम, प्रयोगशाला, सफा कोठा, अस्पताल र चिकित्सा, खाद्य उद्योग, रेस्टुरेन्ट, घरपरिवार आदिमा प्रयोग गरिन्छ।